ABSOLVUJTE U NÁS KVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT PEDAGOGA

 

ONLINE_prihlaska

 

Anotace kurzu

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz je akreditovaný MŠMT pod č. j.: MSMT–765/2018-2-192

Kurz je určen

 • pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou
 • pro uchazeče se základním vzděláním

Vyberte si z nabídky volných termínů

Zima 2019: 12.-13. ledna, 26.-27. ledna, 23.-24. února, 2.-3. března 
Jaro 2019: 4.-5. května, 18.-19. května, 22.-23.6. června, 29.-30. června
Léto 2019: 12.-14. července, 26.-28. července, 24.-25. srpna 
Podzim 2019: 31. srpna - 1. září, 14.-15. září, 5.-6. října, 26.-27. října

Místo konání

Vrchlabí, Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE (Komenského 616, Vrchlabí)

Rozsah kurzu

Celkem 120 hodin: z toho 80 hodin teoretické výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Povinná praxe 40 hodin - zajistíme na našich odloučených pracovištích, popř. si ji sami studenti mohou zajistit sami.

Podmínky absolvování kurzu

 • alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách
 • vykonání praxe
 • závěrečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Cena kurzu

8 500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty také veškeré materiály.

Možnosti úhrady:

 • převodem před zahájením kurzu (celkovou částku zašlete na účet 3652019309/0800, do poznámky prosíme uveďte své jméno a příjmení, potvrzení o zaplacení předložte při prezenci)
 • hotově v den zahájení kurzu
 • hotově poměrnou část (4 500,- Kč) v den zahájení kurzu a zbytek (4 000,- Kč) nejpozději v den závěrečných zkoušek
  Po zaplacení Vám předáme daňový doklad - fakturu.

ONLINE_prihlaska


Koordinátorka kurzu, kontakt: 

PaedDr. Magda Kumprechtová, tel.: 739 379 290, e-mail: kumprechtova.skolavrchlabi@diakonie.cz

Další informace (akreditace, cílové kompetence, legislativa...)