Felinoterapie patří do skupiny zooterapií a jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. Jejím principem je přímý kontakt pacienta s kočkou. Kočka působí na člověka, což má za následek vlastní léčebný účinek, kterým může být například prohřívání končetin, snížení stresu, krevního tlaku další. Dalšízpůsob využití je, když kočky na klienty působí formou aktivit, které mají lidem zkvalitnit život, zmírnit pocit osamění, zlepšit komunikaci, paměť a přinést informace.

Líbí se Vám, jak pracujeme?