Caviaterapie může být prospěšná především starým lidem i dětem s mentálním postižením, kterým kromě radosti z kontaktu se zvířátkem může také jeho hlazení pomoc i procvičit jemnou motoriku. Už pouhá přítomnost morčete také pomáhá snadněji navázat komunikaci. Morče může také usnadnit navázání kontaktu s autistickými, mentálně postiženými nebo týranými dětmi. Morčata pomáhají jako rozptýlení a motivace při rehabilitacích či při logopedii. 

Líbí se Vám, jak pracujeme?