NAŠE VIZE


Chceme proměnit dobré myšlenky školy a sjednotit cíle, nacházet možnosti a cesty, jak vytvořit ještě lepší „prima klima školy“. Takové, ve kterém se bude stále pracovat na vzájemném pochopení, úctě, spolupráci, zdravém životním stylu, čímž vzniká takové prostředí, vnitřní život i vztahy s rodiči, které přispívají k podpoře zdravé školy.


Usilujeme o to, aby žáci byli vybaveni souborem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro jejich osobní rozvoj a maximální možné zapojení do života společnosti -  to je součástí naší vize.


Pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství se snaží celý pedagogický tým upevnit díky tomu, že si umí „prohlížet“ různé situace týkající se našich žáků, jejich rodičů a veřejnosti.
Na realizaci vize se podílejí všichni pracovníci školy, nedílnou součástí jsou naši žáci a nepostradatelní k úplné účinnosti vize i jejich rodiče.

Líbí se Vám, jak pracujeme?