Naše cíle – desatero školy

1. Vzdělávání žáků propojujume se skutečným životem.
2. Chceme a vynaložíme všechno úsilí pro to, aby se z našich žáků stali kultivovaní lidé s ohledem na jejich individuální zvláštnosti.
3. Žáci si osvojují to, co má pro ně praktický smysl a co vede k praktické zkušenosti.
4. Snažíme se, aby tito lidé uměli vyjádřit svůj názor, uplatnili se v běžném životě a  dokázali svůj osobní život prožít naplno.
5. Usilujeme o to, aby se žáci mohli rozvíjet a vyrůstat v osobnosti, které bude naše společnost vnímat jako své partnery.
6. Během školní docházky jsou žáci seznamováni s různými situacemi, včleňováni do společnosti, učí se být dobrými lidmi, které budou „ostatní“ mít rádi a budou si jich vážit.
7. Dobrou školou může být jen škola s pozitivním klimatem a s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru.
8. Vychováváme žáky k ochraně a tvorbě životního prostředí.
9. Pomocí velkého výběru volnočasových aktivit obohacujeme život našich žáků.
10. Provázíme je podstatnou částí života s mottem: „Hezky žít, znamená nežít pro sebe“.

Líbí se Vám, jak pracujeme?