Hodnoty školy

1. Pozitivní hodnoty základem školy
Škola je založena na pozitivních hodnotách vycházejících z křesťanství, jako je zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších atd. Věříme, že tyto hodnoty jsou důležité pro zdravý vývoj člověka a chceme, aby byly obsaženy ve veškerém školním dění.

2. Škola pro všechny
Škola je otevřena pro všechny děti. V tomto smyslu není školou výběrovou, je otevřena všem, kteří si přejí, aby jejich děti vyrůstaly a byly vzdělávány právě v takovém prostředí, jaké nabízíme

3. Individuální přístup
Přirozený osobní přístup k dětem, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti.

4. Důležitost vztahů
Učíme je navzájem se přijímat a  respektovat se i při odlišnostech.
Tato věc ovlivní jejich další život a bude dobrým základem pro vše, co je čeká.

5. Bezpečné a zdravé prostředí
Přejeme si, aby se děti ve škole cítily bezpečně, aby zde měly zázemí, kde se cítí dobře, kde se nemusí bát mluvit o svých problémech atd. Chceme, aby všechny děti věděly, že mají svou hodnotu, a ve škole v tom byly vždy utvrzovány.

6.  Rozvoj celé osobnosti
Chceme, aby děti ve škole nevstřebávaly jen znalosti, ale chceme rozvíjet schopnosti jejich samostatného uvažování, řešení problémů atd. Učíme je přinášet dotazy, otevírat témata k diskusi. Pomáháme jim v rozvoji charakteru, vztahu k druhým atd.

7. Ať to děti baví
Chceme, aby škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam chodí rády. Klademe důraz na atraktivní prostředí, které je podnětné pro děti, maximální zapojení dětí atd.

8. Spolupráce s rodiči
Chceme, aby rodiče byli do školního dění opravdu zapojeni, a budeme se snažit k tomu vytvářet prostor. Chceme s nimi být v pravidelném kontaktu, který se neomezí jen na prospěch dítěte, ale celkový rozvoj jeho osobnosti. Usilujeme o to, aby škola a rodiče spolupracovali jako jeden tým.

9. Kvalitní tým pedagogů
Dáváme velký důraz na výběr pedagogů, kteří nejsou jen odborně zdatní, ale kteří především mají o děti zájem, jsou ochotni se jim osobně věnovat a budou usilovat o naplnění hodnot školy. Od učitelů budeme vyžadovat jejich neustálý rozvoj.

Líbí se Vám, jak pracujeme?