Čarodějnice 28.4.2023

28. dubna 2023

Již za dva dny se napříč nejen Českou republikou rozhoří velké vatry i malé ohně..., a to u příležitosti svátku, který má opravdu dlouhou tradici, která se pojí ke Keltům, Germánům i křesťanství. V tomto týdnu jsme si tak vyrobili košťata, malovali jsme a tvořili, pekli jsme v rámci kroužku vaření speciální "čarodějnické prsty" z lineckého těsta a mnoho dalšího ... V dnešním projektovém dni, který nám uzavíral celý tento tematický týden, jsme se učili o tradicích a zvycích "pálení čarodějnic", v městském parku plnili spoustu hravých úkolů a nezapomněli jsme ani na tradiční "čarodějnické opékání buřtíků" na školní zahradě, kterou nám žáci praktické školy po zimě připravili ... ????????????‍♀️

Více foto zde: Čarodějnice 28.4.2023

Čarodějnice 28.4.2023
28. dubna 2023 - Čarodějnice 28.4.2023

Líbí se Vám, jak pracujeme?